Alle Haachtse basisscholen kiezen voor digitaal aanmeldsysteem

Nieuwe kleuters en nieuwe leerlingen die naar school willen gaan in een van de Haachtse kleuter- of lagere scholen moeten zich vanaf dit schooljaar vooraf digitaal aanmelden. Tussen 27 februari 2024 en 19 maart 2024 melden ouders hun kinderen aan voor de scholen van hun keuze. Volgens vooraf vastgelegde criteria worden de kinderen automatisch gelinkt aan de scholen. Zo snel mogelijk aanmelden, is niet nodig aangezien de volgorde van aanmelden geen invloed heeft op de toewijzing van de plaats.

Vanaf nu kunnen ouders zich beginnen voor te bereiden op de digitale aanmeldingsprocedure. Om een goed onderbouwde keuze te maken, is het in deze periode erg belangrijk dat ouders het pedagogisch project van de scholen waarin ze geïnteresseerd zijn goed lezen. Daarnaast zijn er scholen die infoavonden organiseren of kunnen ouders de sfeer als eens gaan opsnuiven in de school van hun keuze via een bezoek.

Vanaf 27 februari om 12 uur tot 19 maart om 12 uur melden ouders hun kinderen aan voor de school van hun keuze. Het moment waarop ouders hun kind aanmelden is niet belangrijk, zolang ze hun kind aanmelden tijdens de aanmeldingsperiode 27 februari tot en met 19 maart. Om de kans op een inschrijving te verhogen, selecteren ouders best zo veel mogelijk scholen. Het opgeven van verschillende scholen heeft geen invloed op de eerste keuze. Na het afsluiten van de aanmeldingsperiode worden de kinderen toegewezen aan de scholen. Het criterium schoolkeuze is hierbij van groot belang. Wanneer er voor een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, wordt er rekening gehouden met de afstand tot de school in vogelvlucht. De ouders ontvangen vervolgens een brief of een mail met informatie over het resultaat van de aanmelding. Deze brief vormt de basis om hun kind te kunnen inschrijven.

Als een kind niet aangemeld werd tijdens de aanmeldingsperiode, dan zullen de ouders moeten wachten tot 23 mei om hun kind in te schrijven via de vrije inschrijvingen.

Alle scholen in Haacht zullen werken volgens dezelfde afspraken. Sommige scholen hebben minder plaatsen dan leerlingen die willen inschrijven. Met dit nieuwe aanmeldsysteem krijgt iedereen een gelijke kans om in te schrijven in een school naar keuze.

Meer info op de website van de gemeente Haacht of in de flyer.

Aanmelden kan hier!

Instapdata schooljaar 2023-2024

- Vrijdag 1 september 2023

- Maandag 6 november 2023

- Maandag 8 januari 2024

- Donderdag 1 februari 2024

- Maandag 19 februari 2024

- Maandag 15 april 2024

- Maandag 13 mei 2024

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op onze school starten op één van de volgende instapdagen:

· 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie; 

· 1ste schooldag van februari; 

· 1ste schooldag na Hemelvaartsdag. 

Op de  website van de Vlaamse overheid  kun je de eerstvolgende instapdatum van je kind berekenen. 

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum? Dan mag je kind al vanaf die dag naar school.

Is je kind al 3 jaar? Dan gelden de instapdata niet. Je kind kan dan elke schooldag starten in de kleuterklas.